ESF-project

In 2015 hebben we binnen onze organisatie de eerste stap gezet naar verandering binnen de teamwerking.  Vanuit de teams kwam het signaal dat er niet genoeg betrokkenheid ervaren werd op de werkvloer, dat mensen meer verantwoordelijkheid wilden nemen. 

Na eerst een architectengroep op te richten die aanbevelingen geformuleerd heeft, is de projectgroep ontstaan om uit te zoeken waar concreet nood aan is binnen onze organisatie.  Er werd toen geconcludeerd dat er nood is binnen Wiric aan zelfsturende teams.  Om dit project meer kans op slagen te geven, zijn we overgegaan tot indiening van een ESF-project. 

Nu ons project goedgekeurd is en we steun ontvangen van de Europese Unie en ESF hiervoor,  kunnen we daadwerkelijk overgaan tot de uitvoering van ons ambitieus project.

Ons loopbaanbeleid compleet herdenken en vormgeven zodat het op een coherente wijze past in onze nieuwe visie en deze ondersteunt.

De manier waarop we omgaan met recrutering en selectie, met onthaal, met feedback, met competentiemanagement, met jobinhoud, met leiderschap: We moeten en willen dat stap voor stap maar doelbewust opnieuw vormgeven.

UITDAGING : Teams vormen de hoeksteen van de organisatie. Teamwerking staat centraal. Loopbaanbeleid is rond deze teamwerking gebouwd.

UITDAGING: Het eigenaarschap over recruteren, integreren, opleiden en (bij)sturen van werknemers, maar ook van job crafting, veel meer leggen bij de teams. Loopbaanbeleidsintrumenten zodanig ontwikkelen en vormgeven dat dit maximaal wordt gestimuleerd.

UITDAGING: Andere stijl van leidinggeven. We hebben nood aan transformationele, dienende leidinggevenden die vooral een enthousiasmerende en coachende stijl hanteren. Een stijl die erop gericht is onze teams verder te laten ontwikkelen en verzelfstandigen


Een antwoord op uw vraag

Ontdek hier welke dromen wij samen met u zullen waar maken.

Een uitgebreid netwerk van functies binnenin Wiric

 • Personeel
  Personeel
 • Studenten
  Studenten
 • Vrijwilliger
  Vrijwilliger
 • Ambassadeur
  Ambassadeur