Home

Nieuw: RTH

Vanaf 1 april 2015 kunnen mensen die nog geen ondersteuning krijgen beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp.

Meer info kan je verkrijgen op onze sociale dienst op het nummer 011/70.27.85.

RTH

Wat is rechtstreeks toegankelijke hulp ( RTH)

De ondersteuning die iemand met een handicap nodig heeft, verschilt van persoon tot persoon. Sommigen hebben geen ondersteuning nodig, anderen net heel veel. Velen zitten hier tussenin.

Met beperkte hulp kunnen mensen vaak veel zelfstandiger leven. Bovendien zorgt deze ondersteuning er voor dat mantelzorgers, zoals familie en vrienden, even minder belast worden en dat een meer ingrijpende hulpvorm binnen de gehandicaptesector niet nodig is.

Daarom bestaat er nu Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag in te dienen.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf.
Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie.

Wiric biedt binnen de RTH zowel begeleiding, dagopvang als verblijf.

 

Voor wie is RTH

• Je bent jonger dan 65 jaar.

• Je verblijft in België.

• Je hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben, maar er moet wel minstens een vermoeden van een handicap zijn.

• Of je hebt wel al een erkenning, maar je krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH-dienst of voorziening.

• Je hebt nog geen Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) of  Persoons Gebonden Budget (PGB).

 

Welke vormen van RTH zijn er

 

 

 
Heb je vragen rond RTH, neem dan contact op met onze sociale dienst, op het telefoonnummer: 011/70 27 85.

Laatste nieuws

Wiric Vzw - Diestersteenweg 59 - 3800 Sint-Truiden - tel 011/70.27.80 - fax 011/68.32.64