Woonondersteuning

In de huizen van Wiric wonen de gebruikers samen in een woning en is er 24 uur op 24 begeleiding aanwezig. Gebruikers gaan op weekdagen naar het dagcentrum voor hun activiteiten of ze hebben een dagprogramma in hun eigen huis. In de weekends blijven gebruikers in hun woning of gaan ze naar hun familie al dan niet met overnachting. De gebruikers wonen in een kleine leefgroep. De infrastructuur, de personeelsomkadering, het leefklimaat, het activiteitenaanbod, de deelname aan activiteiten en de geboden zorg sluiten zo goed mogelijk aan op de evoluerende noden, vragen en wensen van elke bewoner.

In deze groepswoningen creëren gebruikers en begeleiding samen een huiselijke sfeer.
De bedoeling is dat de bewoners zich thuis voelen. Ze kunnen er zichzelf zijn. Ze voelen zich er veilig en geborgen. Met aandacht voor ieders mogelijkheden en draagkracht krijgen gebruikers mee verantwoordelijkheid in het huishouden. Begeleiding probeert de vaardigheden en interesses van gebruikers te behouden en uit te breiden.

Gebruikers hebben inspraak in de inrichting, vrije tijdsinvulling, leeftempo,…
De gebruiker woont echter niet alleen, hij deelt de woning (grotendeels) met anderen die hij zelf niet gekozen heeft. Het is daarom nodig dat afspraken, compromissen en leefregels gemaakt worden. Dit gebeurt met betrokkenheid van de gebruikers, we proberen steeds hun vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

Een groepswoning is geen eiland. Gebruikers gaan naar buiten en bewegen zich in de samenleving. Andersom is er ook plaats in de woning voor de sociale omgeving van de gebruiker. Familie van de gebruiker wordt betrokken zowel bij feestmomenten als bij het opstellen en bijsturen van het zorgproces.

Deel deze pagina

Terug naar aanbod

Een uitgebreid netwerk van functies binnenin Wiric

 • Personeel
  Personeel
 • Vrijwilliger
  Vrijwilliger
 • Ambassadeur
  Ambassadeur
 • Studenten
  Studenten